• "Rešujemo probleme"Resis d.o.o.
  • "Optimiziramo procese"Resis d.o.o.
  • "Izobražujemo"Resis d.o.o.

Optimizacija procesov

Novi pristopi poslovanja zahtevajo drugačno organiziranost.Organizacije opuščajo funkcijsko organiziranost ter se preoblikujejo v procesno organizirana podjetja, kjer je poudarek na poslovnih procesih.

Varovanje podatkov in informacij

Odločili ste se, da uredite poslovanje in dokumentacijo v skladu s standardi BS/ISO 17799 oziroma ISO 27001! Lahko vam pomagamo na celotni poti do zastavljenega cilja.

Upravljanje z dokumenti

Praviloma so se družbe v preteklosti ukvarjale (in se še ukvarjajo) s transakcijskimi sistemi. Postopoma pa čutijo potrebo za ureditev dokumentnih sistemov. Tudi na tem področju vam lahko pomagamo,

body_fix

Vse pravice pridržane © 2007 - 2019 Resis d.o.o.